Scared: The Skeleton in the Closet

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 34.




Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skeleton skelett
 • closet garderob
 • hide-and-seek kurragömma
 • scary skrämmande
 • basement källare
 • rotten rutten
 • janitor vaktmästare
 • cleaning städning
 • electricity elektricitet
 • a couple of några
 • further längre
 • dusty dammig
 • dust damm
 • doorknob dörrhandtag
 • come off lossna
 • pull dra
 • be stuck sitta fast
 • hinge gångjärn
 • rusty rostig
 • cloud moln
 • scream skrika
 • terrible förfärlig
 • horrible fruktansvärd
 • slumped ihopsjunken
 • figure out förstå
 • finally till slut
 • were able to kunde
 • identify identifiera
 • champion mästare
 • dangerous farlig
 • steep brant
 • dizzy yr
 • heights höjder
 • experience upplevelse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/scared-the-skeleton-in-the-closet.8785719.html

Dela