Scared: The Piper

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • castle slott
 • pure ren
 • visit besöka
 • enjoy gilla
 • trip resa
 • explain förklara
 • cliff klippa
 • palace palats
 • used to brukade
 • royal kunglig
 • might kan kanske
 • bagpipe säckpipa
 • ground mark
 • carefully noga
 • soldier soldat
 • above ovanför
 • opening öppning
 • as far as så långt som
 • sound ljud
 • trace spåra
 • route rutt
 • as planned som planerat
 • seem verka
 • exactly exakt
 • wonder undra
 • continue fortsätta
 • return återvända
 • decide bestämma sig
 • shock chock
 • panic panik
 • fire avfyra
 • gun gevär
 • hopeless hopplös
 • nowhere ingenstans
 • memory minne
 • haunt plåga
 • tripped snubblade
 • bend down börja sig ner
 • refuse vägra
 • truth sanning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/scared-the-piper.8852415.html

Dela