Scapula + Clavicula (Bilder)


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Acromion
 • Angulus scapulae inferior
 • Angulus scapulae superior
 • Cavitas glenoidalis
 • Fossa infraspinata
 • Fossa subscapularis
 • Fossa supraspinata
 • Margo lateralis scapulae
 • Margo medialis scapulae
 • Processus coracoideus
 • Spina scapulae
 • Tuberculum infraglenoidale
 • Tuberculum supraglenoidale
 • Clavicula
 • Scapula

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/scapula--clavicula-bilder.7880917.html

Dela