Satsdelar

Övningen är skapad 2023-09-05 av theaaa666. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • predikat Vad är det som händer och sker?
 • Subjekt Vem/vad + predikatet
 • Direkt objekt Vad/vem + predikat + subjekt
 • Indirekt objekt Åt/till/för vem/vad + predikat + subjekt + direkt objekt
 • adverbial När?Var?Hur/På vilket sätt?
 • Predikatsfyllnad vara, bliva, heta, kallas
 • Mening Börjar med stor bokstav och slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken.
 • Sats Innehåller subjekt och predikat
 • Huvudsats en sats som kan stå ensam och därför bilda en mening
 • Bisats en sats som inte kan utgöra en mening
 • Attribut En satsdel som är en direkt bestämning till ett substantiv, beskriver huvudordet.
 • Adverbial förklaring Bestämningar till verb, adjektiv och adverb och anger tid, plats, riktning, grad och sätt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/satsdelar.11623980.html

Dela