sarvh bïjre

Övningen är skapad 2021-04-27 av Faepmie1. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sarve älg
 • sarven-tjåervieh älghorn
 • sarvevijreme älgjakt
 • såehpele älgkalv
 • deavene/deavalahke älgko
 • sarven vuaksa älgoxe
 • sarve-dajve älgområde
 • skåaknge/skoeknge kviga
 • tjorme fjolårskalv
 • låahra älgskinn
 • hurrie orre
 • goerke trana
 • tjååtsele and
 • johke-beala älvbrink
 • bietsie tall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sarvh-bijre.10406328.html

Dela