Sanastoharjoitus SAB23/SAB35

Övningen är skapad 2017-05-21 av Saila. Antal frågor: 150.
Välj frågor (150)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • studieren opiskella
 • an der Universität yliopistossa
 • die Uni, -s yliopisto
 • bezahlen maksaa (rahalla)
 • werden tulla joksikin
 • der Traum, -e* unelma, uni
 • nach dem Abitur ylioppilastutkinnon jälkeen
 • ziehen muuttaa asumaan
 • beliebt pidetty
 • leben elää
 • wohnen asua
 • genießen + akk. nauttia jostakin
 • heiraten + akk. mennä naimisiin jonkun kanssa
 • sich freuen über + akk. iloita jostakin
 • im Alltag arjessa, arkisin
 • der Alltag, -e arki, arkipäivä
 • günstig edullinen
 • allein yksin, yksinäinen
 • putzen siivota, puhdistaa
 • ein/kaufen käydä ruokaostoksilla
 • genau tarkka, tarkasti
 • die beiden molemmat
 • abends iltaisin
 • am liebsten mieluiten
 • im Urlaub lomalla
 • ein bisschen vähän
 • leer tyhjä
 • weg pois, poissa
 • wichtig tärkeä
 • gehören zu + dat. kuulua johonkin
 • jeder jokainen
 • ab/hängen von + dat. riippua jostakin
 • zeigen näyttää
 • antworten vastata
 • fragen kysyä
 • stolz auf + akk. ylpeä jostakin
 • das Fahrrad, -er* polkupyörä
 • träumen von + dat. unelmoida jostakin
 • sehr kovasti, paljon
 • einfach yksinkertainen, yksinkertaisesti
 • ziemlich melko
 • zufrieden mit + dat. tyytyväinen johonkin
 • gerade juuri nyt
 • der Führerschein, -e ajokortti
 • die Fahrschule, -n autokoulu
 • warten auf + akk. odottaa jotakin
 • werden tulla joksikin
 • momentan tällä hetkellä
 • denken an + akk. ajatella jotakin
 • zurecht/kommen mit + dat. tulla toimeen
 • zum Beispiel esimerkiksi
 • klagen über + akk. valittaa jostakin
 • glauben an + akk. uskoa johonkin
 • gewinnen voittaa
 • schaffen saada aikaiseksi, selvitä jostakin, ehtiä
 • egal yhdentekevä
 • verantwortlich für + akk. vastuussa jostakin
 • die Zukunft tulevaisuus
 • die Welt, -en maailma
 • die Entwicklung, -en kehitys
 • immer aina
 • noch vielä
 • das Leben elämä
 • schon jo
 • da siellä, tuolla, siinä
 • der Mensch, -en ihminen
 • das Krankenhaus, -er* sairaala
 • obwohl vaikka
 • nie ei koskaan
 • das Gefühl, -e tunne
 • noch nicht ei vielä
 • die Sache, -n asia, juttu
 • nützlich hyödyllinen
 • eines Tages jonakin päivänä
 • jahrelang vuosikausia
 • teuer kallis
 • billig halpa
 • die Kartoffel, -n peruna
 • weil koska
 • der Platz, -e* paikka, tila
 • zum Glück onneksi
 • die Lösung, -en ratkaisu
 • gesund terveellinen, terve
 • die Erfindung, -en keksintö
 • gefählich vaarallinen
 • jedes Jahr joka vuosi
 • müde väsynyt
 • sitzen istua
 • sicher varma, varmasti
 • möglich mahdollinen
 • der Veganer, - vegaani
 • das Tier, -e eläin
 • weniger vähemmän
 • mehr enemmän
 • teil/nehmen an + dat. osallistua johonkin
 • natürlich luonnollisesti, tietysti
 • selten harvoin
 • oft usein
 • der Nachteil, -e haitta
 • der Vorteil, -e etu
 • sich ernähren noudattaa jotakin ruokavaliota, syödä
 • an/fangen mit + dat. aloittaa jotakin
 • die Herausforderung, -en haaste
 • die Ernährung ruokavalio, ravitsemus
 • heutzutage nykyisin
 • das Beispiel, -e esimerkki
 • die Heimatstadt, -e* kotikaupunki
 • verkaufen myydä
 • kaufen ostaa
 • am Anfang alussa
 • das Mitglied, -er jäsen
 • sicher varma
 • alle kaikki (ihmiset)
 • alles kaikki (asia)
 • die ganze Zeit koko ajan
 • der Jugendliche, -n nuori
 • meistens useimmiten
 • anstatt - zu sen sijaan, että tekee jotakin
 • ohne - zu tekemättä jotakin
 • um - zu tehdäkseen jotakin
 • Angst haben pelätä
 • die Angst, -e* pelko
 • finden löytää, olla jotakin mieltä
 • langweilig pitkäveteinen, tylsä
 • stimmen pitää paikkansa
 • kennen lernen oppia tuntemaan
 • ähnlich samanlainen
 • verschieden erilainen
 • die Gruppe, -n ryhmä
 • die Seite, -n puoli, sivu
 • das Bild, -er kuva
 • beleidigen loukata jotakuta
 • mobben kiusata
 • in der Zukunft tulevaisuudessa
 • vermissen kaivata, ikävöidä jotakuta
 • sich treffen tavata toisensa
 • loben kehua
 • schüchtern ujo
 • unsicher epävarma
 • höflich kohtelias
 • an/rufen + akk. soittaa jollekin
 • reden über + akk. puhua jostakin
 • schreiben kirjoittaa
 • die Beziehung, -en ihmissuhde
 • zu/hören + dat. kuunnella jotakin
 • lügen valehdella
 • sich fühlen tuntea itsensä joksikin
 • zuverlässig luotettava
 • lieben rakastaa
 • hassen vihata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-sab23-sab35.7342995.html

Dela

Annonser