Sanastoharjoitus RUB15

Övningen är skapad 2019-05-14 av Saila. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lycklig onnellinen
 • ett fel 5 virhe
 • mäta mitata
 • nordisk pohjoismainen
 • de nordiska länderna Pohjoismaat
 • en nordbo 3 pohjoismaalainen
 • ett svar 5 vastaus
 • verkligen todella(kin)
 • välmående, -t hyvinvonti
 • ett begrepp 5 käsite
 • en plan 3 suunnitelma
 • lära sig oppia
 • svår, -t, -a vaikea
 • ett land 3 maa
 • glömma unohtaa
 • överraskande yllättävä
 • krävande vaativa
 • allmän, -t, -na yleinen
 • anmäla sig ilmoittautua
 • studera opiskella
 • ta studenten päästä ylioppilaaksi
 • ett språk 5 kieli
 • en studerande 5 opiskelija
 • hända tapahtua
 • en utbildning 2 koulutus
 • borde pitäisi
 • sälja myydä
 • en hel del paljon
 • våga uskaltaa
 • skapa luoda
 • en förändring 2 muutos
 • enkel, -t, enkla yksinkertainen
 • lärorik, -t, -a opettavainen
 • ett yrke 4 ammatti
 • arbetserfarenhet, -en työkokemus
 • ett jobb 5 työ
 • en fördel 2 etu
 • en nackdel 2 haitta
 • en skillnad 3 eroavaisuus
 • en ansökan 2 hakemus
 • mejla lähettää sähköpostia
 • en chef 3 pomo
 • en företagare 5 yrittäjä
 • en anställd työntekijä
 • ett ansvar 5 vastuu
 • strunta i vähät välittää, olla välittämättä
 • ett råd 5 neuvo
 • kännas tuntua
 • koppla av rentoutua
 • se till huolehtia
 • en helhet 3 kokonaisuus
 • acceptera hyväksyä
 • söka jobb hakea töitä
 • tvinga pakottaa
 • betyda merkitä, tarkoittaa
 • ett sätt 5 keino, tapa
 • påverka vaikuttaa johonkin
 • en anställning 2 työ, työsuhde
 • en lön 3 palkka
 • ett kontrakt 5 sopimus
 • behöva tarvita
 • trygg, -t, -a turvallinen
 • en egenskap 3 ominaisuus
 • skaffa hankkia
 • vara duktig på något olla hyvä jossakin
 • inte längre ei enää
 • uppskatta arvostaa
 • klara sig selviytyä
 • ett exempel på något esimerkki jostakin
 • ett betyg 5 arvosana, todistus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-rub15.9077156.html

Dela