Sanastoharjoitus RUB14

Övningen är skapad 2018-11-08 av Saila. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en häst 3 hevonen
 • en islänning 2 islantilainen
 • en källa 1 lähde
 • bada, badar, badade, badat uida, kylpeä
 • ett land, landet, länder, länderna maa
 • en fest 3 juhla
 • en by 2 kylä
 • isländsk, isländskt, isländska islantilainen
 • en ö 2 saari
 • en vulkan 3 tulivuori
 • en glaciär 3 jäätikkö
 • en vana 1 tapa, tottumus
 • en stad, staden, städer, städerna kaupunki
 • en app 2 sovellus
 • en utomhusbassäng 3 ulkouima-allas
 • ett liv 5 elämä
 • träffas, träffas, träffades, träffats tavata toisensa
 • säker, säkert, säkra på något varma jostakin
 • svår, svårt, svåra vaikea
 • betyda, betyder, betydde, betytt merkitä, tarkoittaa
 • ett svar 5 på något vastaus johonkin
 • en situation 3 tilanne
 • en inställning 2 till något asenne, suhtautuminen johonkin
 • komma, kommer, kom, kommit över något päästä yli jostakin
 • en nyhet 3 uutinen, uutuus
 • lycka, lyckan onni
 • en motgång 2 vastoinkäyminen
 • ett problem 5 ongelma
 • en framgång 2 menestys
 • ondska, ondskan pahuus
 • godhet, godheten hyvyys
 • respektera, respekterar, respekterade, respekterat kunnioittaa
 • förstä, förstår, förstod, förstått ymmärtää
 • ett ord 5 sana
 • hälsa, hälsar, hälsade, hälsat på någon tervehtiä jotakuta
 • tyst, tyst, tysta hiljainen, hiljaa
 • främmande vieras
 • bekant, bekant, bekanta tuttu
 • ett samtal 5 keskustelu, puhelu
 • leva, lever, levde, levt elää
 • religiös, religiöst, religiösa uskonnollinen
 • visa, visar, visade, visat näyttää
 • hata, hatar, hatade, hatat vihata
 • älska, älskar, älskade, älskat rakastaa
 • sorg, sorgen suru
 • glädje, glädjen ilo
 • förlora, förlorar, förlorade, förlorat menettää, hävitä
 • stolt, stolt, stolta över något ylpeä jostakin
 • genast heti
 • senare myöhemmin
 • tidigare aikaisemmin
 • faktiskt todellakin
 • tycka, tycker, tyckte, tyckt olla jotakin mieltä
 • tänka, tänker, tänkte, tänkt aikoa, ajatella
 • till slut lopulta
 • leka, leker, lekte, lekt leikkiä
 • väldigt valtavan
 • en bild 3 kuva
 • en historia 3 tarina, kertomus
 • studera, studerar, studerade, studerat till något opiskella joksikin
 • ett sätt 5 tapa
 • glad, glatt, glada iloinen
 • ledsen, ledset, ledsna surullinen
 • livlig, livligt, livliga eloisa, vilkas
 • öka, ökar, ökade, ökat lisääntyä, lisätä
 • minska, minskar, miskade, minskat vähetä, vähentyä
 • en arbetsplats 3 työpäikka
 • i stället sen sijaan
 • inte heller ei myöskään
 • en is 2 jää
 • klara, klarar, klarade, klarat sig selviytyä
 • inse, inser, insåg, insett tajuta, ymmärtää
 • hämta, hämtar, hämtade, hämtat hakea, noutaa
 • tråkig, tråkigt, tråkiga tylsä
 • tillbringa, tillbringar, tillbringade, tillbringat viettää (aikaa)
 • en bok, boken, böcker, böckerna kirja
 • utamana, utmanar, utmanade, utmanat haastaa
 • prova, provar, provade, provat kokeilla
 • enkel, enkelt, enkla yksinkertainen
 • fungera, fungerar, fungerade, fungerat toimia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-rub14.8651719.html

Dela