Sanastoharjoitus RUB13

Övningen är skapad 2017-09-08 av Saila. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • odottaa jotakin vänta på
 • ylpeä jostakin stolt, -, -a över
 • vaikuttaa johonkin påverka något
 • vaarallinen farlig, -t, -a
 • etu, hyöty, hyvä puoli en fördel 2
 • haitta, huono puoli en nackdel 2
 • yhteiskunta ett samhälle 4
 • toimia fungera
 • mahdollisuus en möjlighet 3
 • tärkeä viktig, -t, -a
 • äänestää rösta
 • kaupunki en stad, staden, städer, städerna
 • yöpyä övernatta
 • rakennus en byggnad 3
 • tie en väg 2
 • huono dålig, -t, -a
 • joskus ibland
 • joka ilta varje kväll
 • muoti mode, -et
 • tulevaisuudessa i framtiden
 • nuorempi yngre
 • moniosaaja en mångsysslare 5
 • pitää blogia, blogata blogga
 • pitää videoblogia, vlogata vlogga
 • erilainen olik, -t, -a
 • kirja en bok, boken, böcker, böckerna
 • esiintyä uppträda
 • kuunnella jotakin lyssna på
 • käydä elokuvissa gå på bio
 • lukea läsa, läser, läste, läst
 • laulu en låt 2
 • rakkaus kärlek, -en
 • totuus en sanning 2
 • usein ofta
 • leikkiä leka, leker, lekte, lekt
 • elämä ett liv 5
 • pimeä, tumma mörk, -t, -a
 • ilmaus ett uttryck 5
 • vaikea svår, -t, -a
 • yksinäisyys ensamhet, -en
 • sekä - että både - och
 • asunto, huoneisto en lägenhet 3
 • käsitellä jotakin handla om
 • surullinen sorglig, -t, -a
 • rakastaa älska
 • sisarus ett syskon 5
 • ihminen en människa 1
 • täällä, tässä här
 • tuolla, siellä där
 • nykyään nuförtiden
 • oikeasti på riktigt
 • oppia lära sig
 • arvostaa uppskatta
 • voimakas, vahva stark, -t, -a
 • suomenkielinen finskspråkig, -t, -a
 • ulkomaalainen (s) en utlänning 2
 • muisto ett minne 4
 • melkein nästan
 • yhteishenki sammanhållning, -en
 • tunne en känsla 1
 • yhteinen gemensam. -t, -ma
 • useimmat de flesta
 • olla olemassa finnas, finns, fanns, funnits
 • urheilla sporta
 • joku någon
 • yhdistys en förening 2
 • koko maa hela landet
 • äidinkieli ett modersmål 5
 • oma egen, eget, egna
 • kuitenkin ändå
 • saunoa bada bastu
 • vappu första maj
 • perinne en tradition 3
 • tunnelma en stämning 2
 • juhla en fest 3
 • nauraa skratta
 • kotimaa ett hemland 3
 • olla jotakin mieltä tycka, tycker, tyckte, tyckt
 • ei ollenkaan inte alls
 • kieli ett språk 5
 • virhe ett fel 5
 • harjoitella, kerrata öva
 • järjestää ordna
 • tietty viss, -t, -a
 • tehokas effektiv, -t, -a
 • sillä tavalla på det sättet
 • varmasti säkert
 • haastattelu en intervju 3
 • ymmärtää förstå
 • iloinen glad, glatt, glada
 • ujo blyg, -t, -a
 • ystävällinen vänlig, -t, -a
 • ahkera flitig, -t, -a
 • jutustella småprata
 • rehellinen ärlig, -t, -a
 • uida avannossa vinterbada
 • itsepäinen envis, -t, -a
 • ihmisääni en röst 3
 • tylsä, ikävä tråkig, -t, -a
 • tausta en bakgrund 3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-rub13.7475584.html

Dela

Annonser