Samuel- färger, siffror, mat

Övningen är skapad 2021-04-20 av EllaMariaN. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alit blå
 • ruoksat röd
 • fiskat gul
 • vielgat vit
 • ruona grön
 • okta ett
 • guokte två
 • golbma tre
 • njeallje fyra
 • vihtta fem
 • guhtta sex
 • gieža sju
 • gávcci åtta
 • ovcci nio
 • logi tio
 • mielki mjölk
 • laibi bröd
 • vuosta ost
 • čahppat svart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samuel-farger-siffror-mat.10394037.html

Dela