Samtal

Övningen är skapad 2023-02-06 av theaaa666. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Was sagst du dazu? Vad har du att säga om det?
  • Was ist deine Meinung? Vad är din åsikt?
  • Es kommt darauf an Det beror på
  • Ich denke, man jag tänker
  • Ich finde, dass jag tycker att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samtal.11402318.html

Dela