Sammansättning kapitel 21

Övningen är skapad 2021-04-30 av mironotango. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 経験 Erfarenhet
 • 経済 Ekonomi
 • 経済学 Nationalekonomi
 • 台風 Tyfon
 • 台所 Kök
 • 二台 Två maskiner fordon
 • 和風 Japansk stil
 • お風呂 Bad
 • 洋風 Västerländsk stil
 • 最初 Första
 • 初雪 Första snön
 • 初め はじめ Först
 • 最初 さいしょ Först
 • 若い Ung
 • 若者 Ungdomar
 • 若々しい Ungdomlig
 • 送る Att skicka
 • 送料 Porto
 • 送金 Översända pengar
 • 回送電車 Tåg ur trafik
 • 幸せな Lycka Lycklig
 • 幸い Lyckligtvis
 • 不幸な Olycklig Oturlig
 • 幸運 Tur
 • 遅い Sen Långsam
 • 遅れる Att bli försenad
 • 遅こく Försening
 • 乗り遅れる Inte hinna med färdmedel
 • 配る Att dela ut
 • 心配 Oro
 • 宅配便 Budservice
 • 兄弟 Syskon Bröder
 • 弟子 Lärling Elev
 • 姉妹 Systrar
 • 適当な Passande Lagom
 • 適当に運動する Motionera lagom
 • 適切な Lämplig Träffande
 • 形式 Form Format
 • 人形 Docka
 • 活用形 Böjningsform Konjugation
 • に面する Vetta mot
 • 面会 Möte Intervju
 • 面白い Intressant Rolig
 • 面接 Intervju
 • 方面 Åt x håll
 • 直接 Direkt
 • 合う Passa Gå ihop
 • 合計 Total
 • 合宿 Träningsläger
 • 話し合う Rådfråga
 • 合格 Godkänt
 • 性格 Personlighet Egenskap
 • 受ける Få Ta emot
 • 受信する Mottaga
 • 受付 Mottagning Reception
 • 受験する Göra ett prov
 • 落ちる Falla
 • 落書き Graffiti Klotter
 • 残念な Synd Sorgligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sammansattning-kapitel-21.10412980.html

Dela