Sammansatta joner

Övningen är skapad 2022-10-20 av MalteKlas. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ammoniumjon NH₄+
  • Oxoniumjon H₃O+
  • Hydroxidjon OH-
  • Nitratjon NO₃-
  • Karbonatjon CO₃2-
  • Sulfatjon SO₄2-
  • Fosfatjon PO₄3-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sammansatta-joner.11218254.html

Dela

Annonser