Sammansatta joner

Övningen är skapad 2021-11-10 av nonnos. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • Oxoniumjon H₃O⁺
 • Hydroxid OH⁻
 • Karbonat CO₃²⁻
 • Nitrat NO₃⁻
 • Sulfat SO₄²⁻
 • Vätgas H₂
 • Syrgas O₂
 • Kvävgas N₂
 • Vatten H₂O
 • Ammoniak NH₃
 • Metan CH₄
 • Etan C₂H₆
 • Kolmonoxid CO
 • Koldioxid CO₂

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sammansatta-joner.10704304.html

Dela