Samiska: Verb (Vaedtsedh)

Övningen är skapad 2021-05-03 av Wirma. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Att gå Vaedtsedh
 • Jag går Vaadtsam
 • Du går Vaadtsah
 • Den/det/hen går Vaadtsa
 • Vi två går Vaedtsien
 • Ni två går Vaedtseden
 • De två går Vaedtsiejægan
 • Vi går Vaedtsebe
 • Ni går Vaedtsede
 • De går Vaedtsieh
 • Jag gick Veedtsim
 • Du gick Veedtsih
 • Den/det/hen gick Veedtsi
 • Vi två gick Veedtsimen
 • Ni två gick Veedtsiden
 • De två gick Veedtsigan
 • Vi gick Veedtsimh
 • Ni gick Veedtsidh
 • De gick Veedtsin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samiska-verb-vaedtsedh.10415600.html

Dela