Samiska: Verb (Lea)

Övningen är skapad 2021-05-26 av Wirma. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Är Lea
 • Jag är Manne leam
 • Du är Datne leah
 • Den/det/hen är Dïhte lea
 • Vi är Mijjieh libie
 • Ni är Dijjieh lidie
 • De är Dah leah
 • Jag var Manne lim
 • Du var Datne lih
 • Den/det/hen var Dïhte lij
 • Vi var Mijjieh limh
 • Ni var Dijjieh lidh
 • De var Dah lin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samiska-verb-lea.10435387.html

Dela