samhällskunskap1

Övningen är skapad 2021-02-16 av msa_abbas. Antal frågor: 306.
Välj frågor (306)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Samhällskunskap العلوم الإجتماعية
 • Arbetarrörelsen الحركة العمالية
 • Statsvetenskap العلوم السياسية
 • Nationalekonomi الإقتصاد الوطني
 • Sociologi علم الإجتماع
 • Juridik علم القانون أو الحقوق
 • Demokrati ديمقراطية
 • Samhälle مجتمع
 • Rättsregler قواعد قانونية
 • Grundlagar قوانين أساسية
 • Konstitution الدستور
 • Statsskick نظام الحكم
 • Beslutande makt (السلطة القضائية)
 • Verkställande makt السلطة التنفيذية
 • Fri- och rättigheter الحريات والحقوق
 • Medborgare مواطن
 • Lagar القوانين
 • Föreskrifter الإرشادات، التعليمات لوائح
 • Riksdagsval الانتخابات البرلمانية
 • Vallagen قانون الانتخاب
 • Regeringsformen تشكيل الحكومة قانون إدارة الدولة (و مؤسساتها)
 • Könsneutral الجنس المحايد محايد للجنس
 • Lagrådet مجلس القانون المجلس التشريعي
 • Domstolar محاكم
 • Diskriminering التمييز العنصري
 • Sexuell läggning الحالة الميول الجنسية
 • Nationella minoriteter (الأقليات العرقية)
 • Europeiska unionen EU الاتحاد الأوروبي
 • Förenta nationerna FN الأمم المتحدة
 • Europarådet مجلس الامم المتحدة الاتحاد الاوربي
 • Folkomröstning استفتاء شعبي
 • Successionsordningen SO قانون تتابع الجلوس على العرش
 • Tryckfrihetsförordningen TF قانون حرية الطباعة والنشر
 • Yttrandefrihetsgrundlagen YGL قانون حرية التعبير
 • Riksdagsordningen RO قانون نظام البرلمان
 • Parlamentarism نظام برلماني
 • Styrelseskick طريقة نظام الحكم
 • Representativ demokrati الديمقراطية التمثيلية
 • Kung ملك
 • Drottning ملكة
 • Statschef رئيس الدولة
 • Fri åsiktsbildning تكوين الرأي الحر
 • Övergrepp إساءة\تعدي
 • Fackliga friheter الحرية النقابية
 • Upphovsrätt حقوق التأليف و النشر
 • Näringsfrihet حرية مزاولة التجارة
 • Yrkesfrihet حرية مزاولة المهن
 • Lagstiftning تشريع القوانين
 • Expropriation مصادرة نزع الملكية للمنفعة العامة
 • Informationsfrihet التحرر من المعلومات حرية الحصول على المعلومات
 • Rikets säkerhet أمن (الوطن) الدولة
 • Mötesfrihet حرية التجمع
 • Demonstrationsfrihet حرية التظاهر
 • Föreningsfrihet حرية تكوين\تشكيل الجمعيات
 • Folkgrupp المجموعة السكانية مجموعة عرقية
 • Etniskt ursprung خلفية عرقية\اثنية
 • Absoluta fri- och rättigheter حريات والحقوق المطلقة
 • Religionsfrihet حرية الدين دينية\الاعتقاد
 • Dödsstraff عقوبة الإعدام
 • Tortyr التعذيب
 • Kroppsstraff عقوبة بدنية\جسدية
 • Privatlivets helgd حق في الخصوصية
 • Trossamfund طائفة \مجموعة دينية
 • Åsiktsregistrering تسجيل الآراء السياسية
 • Kroppsvisitation تفتيش جسدي
 • Husrannsakan تفتيش المنزل (مسكن\مكان\شيء)
 • Integritet سلامة
 • Samtycke موافقة
 • Landsförvisa نفي/يُنفى
 • Rättssäkerhet سيادة القانون
 • Brott جريمة
 • Rättegång التجربة محاكمة
 • Offentlighetsprincipen القاعدة العلنية مبدأ العلانية\الشفافية
 • Kön الجنس
 • Stridsåtgärder أجراء سيتخدم في الصراع
 • Arbetsmarknaden سوق العمل
 • Arbetstagare عامل
 • Arbetsgivare صاحب\رب العمل
 • Allemansrätten حق الوصول العام في التجوال
 • Missgynna تمييز في المعاملة
 • Gynna يدعم\يفيد\يحفز
 • Samer السامر
 • Europakonventionen الاتفاقية أوروبية
 • Monarki حكم ملكي مملكة
 • Republik جمهورية
 • President الرئيس
 • Statsminister رئيس الوزراء
 • Statsråd وزير
 • Talmannen المتحدث رئيس البرلمان
 • Regeringen الحكومة
 • Regeringskansli القنصلية الديوان الحكومي \ديوان مجلس الوزراء
 • Departement وزارة
 • Statsrådsberedning تحضيرات الوزير لجنة التحضير الوزاري
 • Förordning تشريع حكومي\مرسوم
 • Kommuner بلديات
 • Lagförslag مقترح قانوني
 • Högsta domstolen HD المحكمة العليا
 • Högsta förvaltningsdomstolen HFD المحكمة الإدارية العليا
 • Domare قاضي
 • Budgetförslag إقتراح مقترح الميزانية
 • Skatter ضرائب
 • Anslag مخصصات
 • Inkomster المداخيل
 • Valutapolitik السياسة النقدية
 • Riksbanken البنك المركزي
 • Mellanfolkliga organisationer منظمة حكومية دولية
 • Utrikesnämnden لجنة الشؤون الخارجية
 • Rättsskipning إقامة العدل, تطبيق العدالة
 • Myndigheter المديريات\سلطة حكومية\مؤسسة حكومية\دائرة حكومية
 • Lagprövningsrätt حق المراجعة القضائية
 • Justitiekanslern JK المستشار العدلي
 • Förvaltning ادارة
 • Dispens اعفاء
 • Nåd تخفيف العقوبة
 • Konstitutionsutskottet KU اللجنة الدستورية
 • Protokoll محضر
 • Riksdagsledamot عضو في البرلمان
 • Ärende قضية \معاملة
 • Åtal (مقاضاة) دعوى
 • Misstroendeförklaring اعلان عدم بيان حجب\سحب الثقة
 • Interpellationer استجواب لعضو وزير امام في البرلمان\مجلس النواب
 • Justitieombudsmännen JO (امناء العدالة) المحتسبين القانونيين \وكيل عام الشؤون القانونية
 • Riksrevisionen المراجعة المركزية سلطة الرقابة والتفتيش العام (البرلمانية)
 • Kommunalskatt ضريبة البلدية
 • Krig och krigsfara الحرب وخطر الحرب
 • Regent ملك\وصي العرش
 • Avkomling من نفس الذرية/وريث\نسل
 • Kognatisk tronföljd تساوي حظوظ في ولاية العهد
 • Censurförbud حظر الرقابة
 • Förtal تشهير\قذف
 • Kränkningar انتهاكات
 • Meddelarfrihet حرية المعلومات التصريح للصحافة
 • Meddelarskydd حماية المعلومات المُبَلغ
 • Offentliga handlingar وثيقة وثائق رسمية
 • Anonymitet مجهولية\غفلية الهوية
 • Kvalificerad majoritet غالبية مؤهلة
 • Kammare لجنة مجلس
 • Valperiod فترة الإنتخابات
 • Riksmöte الجمعية الوطنية/ جلسة برلمانية، اجتماع برلماني دورة البرلمان
 • Ålderspresident رئيس السن عضو قديم في البرلمان
 • Gruppledare قائد المجموعة\رئيس فريق عمل (برلماني)
 • Arbetsplenum جلسة العمل الكاملة لاعضاء البرلمان، جلسة عمل برلمانية
 • Folksuveränitetens princip مبدأ السيادة الشعبية
 • Misstroendevotum عدم حجب الثقة في التصويت
 • Landsting مجلس التنظيم النيابي للمحافظة
 • Allmänna val انتخابات عامة
 • Landstingsfullmäktige جمعية المجلس النيابي للمحافظة
 • Kommunfullmäktige جلسة العمل الكاملة المجلس (النيابي) للبلدية
 • Kommunalval انتخابات مجلس البلدية
 • Landstingsval انتخابات مجلس التنظيم النيابي للمحافظة
 • Extra va l انتخابات إضافية/ انتخابات مبكرة
 • Allmän rösträtt حق التصويت العام
 • Lika rösträtt حق التصويت المتساوي
 • Mandat مقعد برلماني/(مفوّض)
 • Proportionellt valsystem نظام الانتخاب النسبي\نظام التمثيل النسبي
 • Personröst التصويت شخصي لمرشح معين
 • Europaparlamentet البرلمان الأوروبي
 • Förmögenhet ثروة
 • Valförordningen لائحة الانتخابات قانون الانتخاب
 • Valmyndigheten السلطة\دائرة شؤون الانتخابية
 • Länsstyrelse مجلس إدارة المقاطعة\المحافظة
 • Skatteverket مصلحة الضرائب السويدية
 • Valsedlar أوراق الاقتراع
 • Röstlängd السجل التصويت الانتخابي\لائحة الانتخابية
 • Omval إعادة الانتخاب
 • Sametinget برلمان السامر
 • Valkrets دائره انتخابيه
 • Valdistrikt منطقه\ناحية انتخابيه
 • Valbarhet جدارة -أهلية الشخص للترشح
 • Röstkort بطاقة التصويت
 • Ambassad سفارة
 • Konsulat استشاري
 • Bud # مناقصة
 • Ambulerande röstmottagning مراكز الاقتراع المتنقلة
 • Häkte عهدة الحبس الاحتياطي (على ذمة التحقيق)
 • Kriminalvårdsanstalt (إصلاحية) مركز\مؤسسة اصلاح المجرمين\سجن
 • Partistöd الدعم المالي (العام) لأحزاب
 • samernas land i norra Finland, Norge, Ryssland och sverige
 • Offentlig förvaltning إدارة عامة
 • Ordförande رئيس
 • Presidium مجلس الرئاسة
 • Riksdagssammanträde اجتماع برلماني
 • Vice talmän نائب الرئيس البرلمان
 • Utskott لجان فرعية
 • Proposition مقترح حكومي
 • Motion مقترح برلماني
 • Vice ordförande نائب رئيس (مجلس الإدارة)
 • Utskottsbetänkanden تقرير اللجنة الفرعية
 • Tjänstemän موظفين
 • Generaldirektör مدير عام
 • Regeringschef رئيس الحكومة
 • Ministrar الوزراء
 • Statliga affärsverk مديرية التجارة السويدية
 • Luftfartsverket LFV مديرية النقل الجوي
 • Svenska Kraftnät شبكة الطاقة السويدية
 • Sjöfartsverket مديرية النقل البحري
 • Statsförvaltningen إدارة الحكومة
 • Kommittéer اللجان
 • Delegationer مندوبين سوفد\ بعثة \لجنة
 • Utrikesdepartementet وزارة الخارجية
 • Statssekreterare وزير الخارجية وكيل وزارة
 • Pressekreterare وزير الصحافة سكريتير صحفي
 • Kabinettssekreterare سكرتير مجلس الوزراء
 • Expeditionschef رئيس البعثة
 • Rättschef رئيس المحكمة العليا
 • Polismyndigheten سلطة\دائرة الشرطة
 • Migrationsverket دائرة\مصلحة الهجرة
 • Årsredovisningar التقارير السنوية
 • Ministerstyre مجلس الوزراء
 • Bolag شركة
 • Stiftelser مؤسسة
 • EU- bolag شركات الاتحاد الأوروبي
 • Arbetsmarknadsdepartementet وزارة العمل
 • Finansdepartementet وزارة المالية
 • Försvarsdepartementet وزارة الدفاع
 • Justitiedepartementet وزارة العدل
 • Kulturdepartementet وزارة الثقافة
 • Näringsdepartementet وزارة التجارة والصناعة
 • Socialdepartementet وزارة الشؤون الاجتماعية
 • Utbildningsdepartementet وزارة التعليم
 • Län مقاطعة\إقليم\محافظة
 • Landshövding محافظ
 • Regioner إقليم أقاليم
 • Regionförbund الرابطة الإقليمية
 • Kommunallagen قانون البلدية
 • Hälso- och sjukvårdslagen HSL قانون الرعاية الصحية
 • Patientlagen قانون شؤون المرضى
 • Smittskyddslagen قانون الأمراض المعدية الوقاية من الامراض (المعدية)
 • Socialtjänstlagen SoL قانون الخدمات الاجتماعية
 • Statsbidrag مساهمة الدولة معونة حكومية
 • Intern revision المراجعة\التدقيق الداخلية للحسابات
 • Tillsynsmyndigheter السلطات الإشرافية الرقابية
 • Inspektionen för vård och omsorg IVO تفتيش الصحة والرعاية
 • Regionfullmäktige مستشار المجلس النيابي الإقليمي للإقليم
 • Landstingsstyrelse مجلس إدارة التنظيم النيابي للمحافظة
 • Styrelse مجلس إدارة\هيئة\مديرية
 • Revisorer مدققين /مراجعو الحسابات
 • Fritidspolitiker سياسي أوقات الفراغ
 • Förtroendevalda مسؤول مُنتخب \مؤتمن
 • Folktandvården المركز العام/ الجهاز الوطني لرعاية الأسنان
 • Elevhälsa صحة الطالب
 • Företagshälsovård قسم الرعاية الصحية في الشركة
 • Primärvård الرعاية الأولية\الاإبتدائية
 • Länssjukvård رعاية المحافظة الصحية
 • Regionsjukvård الرعاية الصحية الاقليمية
 • Vårdcentraler مراكز الرعاية الصحية\ مستوصفات
 • Läkarmottagningar عيادات طبية
 • Distriktsmottagningar عيادات المنطقة \ الناحية
 • Mödra- och barnavårdsmottagningar عيادات الأمومة والطفولة
 • Länsdelssjukhus مستشفى المحافظه المحلي
 • Länssjukhus مستشفى المقاطعة\ المحافظة
 • Regionsjukhus (universitetssjukhus) المستشفى الإقليمي (مستشفى جامعي)
 • Öppen vård الرعاية الصحية المفتوحة
 • Sluten vård الرعاية المرضى الداخليين الصحية الداخليية
 • Patientavgift رسوم المريض
 • Högkostnadsskydd حماية عالية التكلفة ضد التكلفة العالية
 • Privata aktörer الجهات الفاعلة المؤسسات (الشركات) الخاصة
 • Lex Maria ليكس ماريا
 • Socialstyrelsen المجلس\هيئة الشؤون الاجتماعية و الوطني الصحة والرعاية
 • Sveriges kommuner och landsting SKL البلديات ومجالس المحافظات السويدية
 • Kommunstyrelse مجلس إدارة البلدية
 • Tillstånd الاذن\تصريح
 • Medborgardialoger الحوار المواطن الوطني
 • Medborgarförslag اقتراح المواطن صوت الشعب
 • Förstärkt folkinitiativ تعزيز المبادرة الشعبية
 • Kommunalskatter ضريبة ضرائب البلدية
 • Avgifter رسوم
 • Plan- och bygglagen قانون التخطيط والبناء
 • Skollagen قانون المدارسة المدارس
 • Laglighetsprövning إختبار شرعية القرارات
 • Förvaltningsbesvär طعن بقضية إدارية
 • Överförmyndarnämnd مجلس لجنة كبار الأوصياء
 • Överförmyndare كبير الأوصياء
 • Kommundirektören رئيس البلدية
 • EU:s ministerråd مجلس الاتحاد الأوروبي
 • Europeiska rådet المجلس الأوروبي
 • EU- kommissionen المفوضية الأوروبية
 • EU- domstolen محكمة العدل للاتحاد الأوروبي
 • Tribunalen منبر الدفاع محاكم دولية مؤقتة
 • Revisionsrätten ديوان المحاسبة
 • Ekonomiska och Sociala kommittén اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
 • Förvaltningslagen FL القانون الاداري
 • Kronofogdemyndigheten سلطة الجباية (و التحصيل)
 • Ombud وكيل او ممثل
 • Biträde معاون \وكيل قانوني
 • Muntlig handläggning الإجراءات معالجة شفهية \الشفوية (للقضية)
 • Jäv انحياز
 • Beslut قرار
 • Omprövning إعادة النظر
 • Överklagande إستئناف
 • Handlingsoffentlighet الدعاية للعمل
 • Förhandlingsoffentlighet المفاوضات العامة
 • Allmän handling وثيقة عامة
 • Stängda dörrar (lyckta dörrar) وراء أبواب مغلقة
 • Sekretessbelagd خاضع للسري
 • Psykisk störning اضطراب نفسي
 • Unga lagöverträdare الأحداث الجانحين
 • Åklagare المدعي العام
 • Yppandeförbud منع الإفشاء
 • Förundersökning التحقيق الأولي
 • Förundersökningsledare قائد التحقيق الأولي
 • Enskild överläggning المداولات الفردية
 • Dom حكم
 • Förvaltningsrätten القانون الاداري
 • Kammarrätten محكمة استئناف الإدارية
 • Yttrande- och meddelarfrihet för tjänstemän الرأي واخطار المسؤول

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallskunskap1.10286321.html

Dela