(samhäll 1) begrepp del 1

Övningen är skapad 2021-09-14 av ellarsson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Normkritik Om man ser de normer, som vi har i samhället och väljer att ifråga sätta dem.
 • Kategorisering När man delar in människor i fack, utifrån olika egenskaper och endast ser en grupp och inte en enskild individ
 • Norm En oskriven regel i samhället
 • CIS hur man klär sig och definierar sitt biologiska kön
 • Identitet Allt som är du är din_____, ålder, kön, intressen, värderingar osv.
 • HBTQIA Ett paraply begrep för olika sexuella läggningar
 • Tabu Något som alla vet om, men som man inte prata om
 • Fördomar hur man tänker att en person ska vara, genom att endast se ett utseende eller egenskap
 • Heteronormen Att majoriteten av befolkningen är hetero att dem som inte är det, måste komma ut om sin läggning
 • Patriarkat När männen i samhället har mer makt än kvinnor
 • Jämställdhet Att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, i alla typer av situationer
 • Stereotyp Hur vi tänker att den optimala människan ska vara utifrån de normer vi har i samhället idag
 • Könsroller Hur en man ska vara, hur en kvinna ska vara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhall-1-begrepp-del-1.10565154.html

Dela