Samer rasbiologi, skola och rasism

Övningen är skapad 2016-04-04 av Rebeccxia. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Före 1800-talet Samerna ej diskriminerade
 • År 1800 man började anse att nomader stod på en lägre kulturnivå än jordbrukare, samerna förlorade marker, framför allt vinterbete
 • mitten utav 1800-talet reaktioner mot att samerna behandlades illa
 • 1841 samerna behövde inte längre ge bort sina marker, senare köpte staten in markdelar utav samernas räkning
 • 1870 samer norr-västerbotten fick vinterbete på privat mark utan att betala
 • 1889 lag=renar beta efter gammal sedvana
 • slutet utav 1800-talet biologisk rasism, samer underlägsna
 • 1928 Riksdagbeslut= samer som inte var renskötare=inga samiska rättigheter=inte fiska, inte jaga
 • 1913 lag om nomadskola=läraren skulle vandra runt och undervisa barnen på sommaren, 3 månaders undervisning på vintern, få ämnen, låg nivå, gick man inte till skolan blev man hämtad av polisen
 • 1930-talet folk tyckte att skolan skulle ha samma regler som den "vanliga" svenska skolan
 • 1922 sveriges rasbiologiska institut, forskade om människoraser (bla samerna), mätteskallar, Herman Lundborg
 • Fram till slutet utav 1800-talet man hade ingen enhetlig syn på skolan för samerna
 • 1880 den samiska skolan började likna den svenska skolan
 • 1900-1950 talet kåtaskolor: samerna skulle bo i kåtor inte hus, icke renskötande samer gick i kommunalskolor
 • 1952 kåtaskolor ersattes med nomadskolor (hus)
 • 1962 riksdagsbeslut: skolan för samerna=frivillig
 • Efter andra världskriget skolan blev bättre, problem nu: samerna som bodde i norrland, eftersom att det började byggas vägar, vattenkraftverk och gruvor där
 • 1920-1930 talet samerna slogs ut från renskötseln, de blev fattiga, folk fick betalt för att bo i norrland av staten men samerna fick inte
 • 1941 samerna fick inte vara jordbrukare, de fick inte heller något bidrag utav staten om de skulle bygga något medan icke samer fick

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samer-rasbiologi-skola-och-rasism.6032709.html

Dela