sámásta 1 kap 6. 1:a stycket

Övningen är skapad 2018-01-22 av kuoljok. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gudát sjätte
 • gånnå var
 • dåvla där borta
 • påvsstå post
 • boargál affär
 • skåvllå skola
 • dåhpe hus
 • ájtte boda
 • årrot bo, vara
 • dåppe där
 • majt sån dåppe? vad gör hen där?
 • rádjat skicka
 • girjje bok

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samasta-1-kap-6-1-a-stycket.7964349.html

Dela