sámásta 1 kap 5

Övningen är skapad 2018-01-14 av kuoljok. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vidát femte
 • biebbmo mat
 • ij la desti är slut
 • lájbbe bröd
 • oasstet köpa
 • vuodja smör
 • mielkke mjölk
 • márffe korv
 • vuosstá ost
 • kafean på kaféet
 • káffa kaffe
 • gåjt åtminstone
 • sihtat vilja ha
 • tea te
 • de nå då så
 • diedon självklart
 • gijtto tack
 • aj också
 • ij majdik ingenting
 • dal nu,
 • vaj så att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samasta-1-kap-5.7926532.html

Dela

Annonser