sámásta 1 kap 11 2:a stycket

Övningen är skapad 2018-11-28 av kuoljok. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • buorak ham det är bra
 • åvddål bielle gålmå före halv tre
 • bierjjedahka fredag
 • färjjo färja
 • mälggat länge
 • desik till dess
 • bassti sked
 • dållå eld
 • barggo arbete
 • gålmå bájken vid tre tiden
 • gáktsáj i åtta
 • iektu igår
 • idedis på morgonen
 • idet imorgon
 • diehtet veta
 • dánna här
 • goassa när
 • årrot bo
 • makkár vilken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samasta-1-kap-11-2-a-stycket.8722325.html

Dela

Annonser