sámásta 1 kap 10. 1:a stycket

Övningen är skapad 2018-01-22 av kuoljok. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lågåt tionde
 • gåsstå varifrån
 • måj årrun vi två bor
 • gullat höra
 • månnat gissa
 • aktu ensam
 • måj lin guovtes vi är två personer
 • gåsi lihppe? vart ska ni två?
 • dåhku dit
 • goassa? när?
 • lik
 • mannamin på resa
 • munnun la vi två har
 • råhtto bråttom
 • valla men
 • iehkedis på kvällen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samasta-1-kap-10-1-a-stycket.7964356.html

Dela