Sámásta 1 kap 1

Övningen är skapad 2010-04-13 av Kippa. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vuostasj första
 • lågos lektion
 • mån jag
 • mån lav jag är
 • bijlla bil
 • boahtá den kommer
 • bussa buss
 • na , ja
 • hivás adjö
 • bágo ord (flertal)
 • riekknimlávla räknesång
 • riekknit räkna
 • dessa
 • hadde pris
 • barggo arbete
 • gullat att höra
 • dunji till dig
 • suv honom, henne, hans, hennes
 • ieddne mor
 • vuodja smör
 • dån du
 • njárgga udde
 • tsiellat att skälla
 • hárjjidusá övningar
 • tjielggidusá förklaringar
 • lávla sång
 • dálá här

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samasta-1-kap-1.16338.html

Dela