Saemiestibie! a)

Övningen är skapad 2021-05-26 av Faepmie1. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Dah vuertieh. Dom väntar.
 • Maam edtjh byöpmedidh? Vad ska du äta?
 • Maam datne byöpmedamme? Vad har du ätit?
 • Maam datne byöpmedih? Vad åt du?
 • aarebi tidigare
 • dovne både
 • Manne daajram gie dïhte lea. Jag vet vem hen är.
 • Im daejrieh gie dïhte lea. Jag vet inte vem det är.
 • Datne daajrah gie dïhte lea? Vet du vem det är?
 • Manne gåatan veedtsim. Jag gick hem.
 • Soptsestim maam manne skuvlesne jååktan dorjim. Jag berättade vad jag gjorde i skolan igår.
 • gåabpatjahkh bägge två

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/saemiestibie-a.10441844.html

Dela