S8 jakso 2 Apua, täällä Itämeri!

Övningen är skapad 2018-11-12 av lottaback. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aiheuttaa förorsaka
 • ainutlaatuinen unik
 • asukas invånare
 • asutus bebyggelse
 • elinympäristö livsmiljö
 • erityinen speciell
 • etu speciell, fördel
 • haitallinen skadlig
 • herkkä känslig
 • hyödyntää jotakin dra nytta av någonting
 • ilmastonmuutos klimatförändring
 • johtua jostakin bero på någonting
 • jääkausi istid
 • kehittyä utvecklas
 • kertyä samlas, ansamlas
 • laji art
 • lajisto arter, grupp av arter
 • levä alg
 • loppupeleissä i slutändan
 • maatalous lantbruk
 • matal grund, låg
 • meri hav
 • merkittävin mest betydelse
 • murtovesi brackvatten, bräckt vatten
 • muutos förändring
 • olosuhde förhållande
 • peräisin oleva som kommer från
 • päästä komma, hamna
 • ranta strand
 • ravinne näringsämne
 • rehevöityminen övergödning
 • simpukankuori snäckskal
 • sopeutunut anpassad, som har anpassat sig
 • suolapitoisuus salthalt
 • syrjäyttää tränga undan
 • säilyä bevaras, finnas kar
 • tehdä tuhoa göra skada
 • terve frisk
 • uhata hota
 • vaatia kräva
 • vieraslaji invasiv, främmande art
 • yhteinen gemensam
 • yhteinen etu gemensamt intresse
 • ympäristöonnettomuus miljöolycka
 • öljyliikenne oljetransport

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s8-jakso-2-apua-taalla-itameri.8663001.html

Dela