Annonser


S

Övningen är skapad 2021-01-11 av angelicakarlssson. Antal frågor: 107.
Välj frågor (107)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • säck saccus
 • dim. av säck sacculus
 • adj. av säck saccularis
 • helig sacer
 • adj. av helig sacralis
 • trumpet, äggledare salpinx
 • blod sanguis, sanguinis
 • adj. av blod sanguineus
 • dold saphena
 • skräddar- sartorius
 • trappa scala
 • skev scalenus
 • skulderblad scapula
 • adj. av skulderblad scapularis
 • skelett sceletum
 • hård sclerus
 • till skrivning hörande scriptarius
 • pung scrotum
 • adj. av pung scrotalis
 • liten sköld, fjäll scutulum
 • adj. av liten sköld, fjäll scutulatus
 • talg sebum
 • adj. av talg sebaceus
 • snitt sectio
 • sadel sella
 • adj. av sadel sellaris
 • frö. säd semen, seminis
 • adj. av frö, säd seminalis
 • sädesförande seminiferus
 • i sms. halv-, till hälften semi
 • sinne, känsel sensus
 • skiljevägg septum
 • mycket tunn hinna serosa
 • sågtandad serratus
 • sesamfröliknande sesamoideus
 • s-formad sigmoideus
 • enkel simplex
 • vänster sinister
 • fördjupning, båge sinus
 • eg. tvål, sekret smegma, smegmatis
 • eg. sandal, sula, till fotsulan hörande solea
 • adj. av sandal, sula, till fotsulan hörande soleus
 • enstaka solitarius
 • område, mellanrum spatium
 • eg. säd, sädesvätska sperma
 • adj. av eg. säd, sädesvätska spermaticus
 • spermautvecklingen spermatogenesis
 • kilformad sphenoidalis
 • ringmuskel sphincter
 • tagg, ryggrad spina
 • adj. av tagg, ryggrad spinalis, spinosus
 • till inälvorna hörande splanchnicus
 • mjälte splen, splenis
 • adj. av mjälte splenicus
 • kota spondylus
 • svampig spongiosus
 • falsk spurius
 • fjäll squama
 • stigbygel stapes, stapedis
 • stjärna stella
 • stjärnformad stellatus
 • bröstben sternum
 • adj. av bröstben sternalis
 • eg. prick, märke stigma, stigmatis
 • mun stoma
 • magmun, mage stomachus
 • skikt stratum
 • strimma stria
 • adj. av strimma striatus
 • eg. täcke, grundlag stroma, stromatis
 • i sms. under- sub-
 • under mellersta hjärnhinnan liggande subarachnoidalis
 • under nyckelbenet subclavius
 • under huden liggande subcutaneus
 • under hjärnans och ryggmärgens hårda hinna liggande subduralis
 • under tungan liggande sublingualis
 • under underkäken liggande submandibularis
 • under överkäken liggande submaxillaris
 • under slemhinnan liggande submucosus
 • under skulderbladet liggande subscapularis
 • under en mycket tunn hinna liggande subserosus
 • under senan liggande suntendineus
 • ytlig, upphöjd sublimis
 • svett sudor
 • svettbildande sudoriferus
 • fåra sulcus
 • i sms. över-, ökad- super-
 • ögonbryn supercilium
 • yta superficies
 • adj. av yta superficialis
 • övre superior
 • utåtvridare supinator
 • i sms. ovanför supra-
 • belägen ovanför ögonhålan supraorbitalis
 • belägen ovanför knäskålen suprapatellaris
 • belägen ovanför njuren, binjurarna suprarenalis
 • belägen ovanför ryggraden supraspinatus
 • belägen ovanför ledvalsen supratrochlearis
 • vad sura
 • upphängningsanordning suspensoar
 • adj. av upphängningsanordning suspensorius
 • stöd sustentaculum
 • söm sutura
 • sammanfogning symphysis
 • i sms. med-, sam-, samman- syn-
 • ledvätska synovia
 • adj. av ledvätska synovialis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s.10202371.html

Dela