ryska ypok 3

Övningen är skapad 2020-11-16 av Buidux. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Как дела Hur står det till
 • До свидания Hej då
 • Здравствуй Hej
 • Наш Vår
 • Класс Klass
 • Игра Spel
 • Зонт Paraply
 • Правда Sanning
 • Бабушка Mormor
 • Пожалуйста Varsågog
 • Оно Det
 • Они De
 • Яблоко Äpple
 • Ёж Igelkott
 • Твой Din
 • Мой Min
 • Сад Trädgård
 • Жарко Varmt
 • Журнал Tidskrift
 • Можно Möjligt
 • Тоже Också
 • Нож Kniv
 • Хорошо Bra
 • Карандаш Blyertspenna
 • Машина Bil
 • Шапка Mössa
 • Школа Skola
 • Шкаф Skåp
 • Шарф Halsduk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-ypok-3.10130902.html

Dela

Annonser