Ryska Siffror

Övningen är skapad 2017-03-10 av ville1111. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ноль Noll
 • Один Ett
 • Два Två
 • Три Tre
 • Четыре Fyra
 • Пять Fem
 • Шесть Sex
 • Семь Sju
 • Восемь Åtta
 • Девять Nio
 • Десять Tio
 • Одиннадцать Elva
 • Двенадцать Tolv
 • Тринадцать Tretton
 • Четырнадцать Fjorton
 • Пятнадцать Femton
 • Шестнадцать Sexton
 • Семнадцать Sjutton
 • Восемнадцать Arton
 • Девятнадцать Nitton
 • Двадцать Tjugo
 • Тридцать Trettio
 • Сорок Fyrtio
 • Пятьдесят Femtio
 • Шестьдесят Sextio
 • Пятьдесят Femtio
 • Семьдесят Sjuttio
 • Восемьдесят Åttio
 • Девяносто Nittio
 • Сто Hundra
 • Сто один Hundraett
 • Сто сорок Hundrafyrtio
 • Двести Tvåhundra
 • Триста Trehundra
 • Четыреста Fyrahundra
 • Пятьсот Femhundra
 • Девятьсот Niohundra
 • Тысяча Tusen
 • Три тыячи Tretusen
 • Год År
 • Шестьсот sexhundra
 • Семьсот sjuhundra
 • Восемьсот åttahundra
 • Тысяча сто ett tusen ett hundra
 • Двадцать один тысяча tjugoen tusen
 • Двадцать две тысячи tjugotvå tusen
 • Сто тысяч hundratusen
 • Миллион miljon
 • Миллиард miljard

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-siffror.5250162.html

Dela