Annonser


Ryska Idag - Lektion 8

Övningen är skapad 2021-07-15 av axevik. Antal frågor: 119.
Välj frågor (119)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • snabb быстрый
 • budget- бюджетный
 • i mindre grad в меньшей степени
 • motsvarande в соответствии с
 • BNP ВВП
 • betydelsefull великий
 • yttre внешний
 • krig война
 • utgång выход
 • herre господин
 • fru госпожа
 • statlig государственный
 • statsfinanser госфинансы
 • medborgare (man) гражданин
 • medborgare (kvinna) гражданка
 • demografisk демографический
 • underskott дефицит
 • dynamisk динамичный
 • obalans дисбаланс
 • skuld- долговой
 • långsiktig долгосрочный
 • enad единый
 • beroende зависимость
 • tilldelning закрепление
 • fästa (ipf) закреплять
 • fästa (pf) закрепить
 • frisk здоровый
 • infrastruktur инфраструктура
 • förvanskning искажение
 • med utgångspunkt från исходя из
 • kapital капитал
 • kvalitet качество
 • kollektiv коллектив
 • konkurrens- конкурентный
 • konkurrenskraft конкурентоспособность
 • konsolidering консолидация
 • konjunktur конъюнктура
 • kosmonaut космонавт
 • landskap ландшафт
 • berövad лишённый
 • makroekonomisk макроэкономический
 • belastning нагрузка
 • pålitlighet надёжность
 • skatte- налоговый
 • stämning, inställning настройка
 • oföränderlighet неизменность
 • neutralitet нейтральность
 • icke beskattningsbar неналоговый
 • försörjning обеспечение
 • begränsning ограничение
 • förväntad ожидаемый
 • beskrivning описание
 • orienterad ориентированный
 • avspegling отражение
 • primär первичный
 • övergångs- переходный
 • lista перечень
 • period период
 • perspektiv- перспективный
 • flytande плавный
 • betalning платёж
 • höjning повышение
 • mottaglig подверженный
 • förberedelse подготовка
 • anpassning подстройка
 • läge положение
 • successiv постепенный
 • regel правило
 • förslag предложение
 • entreprenör предприниматель
 • förutsägbarhet предсказуемость
 • förestå (ipf) предстоять
 • omstrukturering преобразование
 • övervinnelse преодоление
 • hinder препятствие
 • princip принцип
 • prioritet приоритет
 • genomförande проведение
 • prognos прогноз
 • pågå (ipf) продолжаться
 • pågå (pf) продолжиться
 • utarbeta (ipf) разрабатывать
 • utarbeta (pf) разработать
 • reell реальный
 • reglering регулирование
 • lösning решение
 • med hänsyn till с учётом
 • balans сбалансированность
 • balanserad сбалансированный
 • sektor сектор
 • allvarlig серьёзный
 • ärorik славный
 • modern современный
 • tillstånd состояние
 • främja (ipf) способствовать
 • främja (pf) поспособствовать
 • rättvis справедливый
 • bland annat среди прочего
 • stabil стабильный
 • stimulering стимулирование
 • struktur- структурный
 • tendens тенденция
 • kamrat товарищ
 • transformation трансформация
 • treårs- трёхлетний
 • förstärkning усиленный
 • villkor условие
 • stabilitet устойчивость
 • stabil устойчивый
 • avlägsnande устранение
 • federal федеральный
 • finans- финансовый
 • finanser финансы
 • fiskal- фискальный
 • mänsklig человеческий
 • chock шок
 • ekonomi экономика
 • ekonomisk экономический
 • effektiv эффективный

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-idag-lektion-8.10454492.html

Dela