Rue Linné - Frivilliga ord

Övningen är skapad 2019-08-30 av cedvardsson. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • första dagen le premier jour
 • de bekantar sig ils font connaissance
 • skolgården la cour
 • en park un parc
 • bostad med subventionerad hyra HLM
 • en fyrarummare un quatre-pièces
 • utsikten la vue
 • eller hur? n'est-ce pas?
 • det är sant c'est sûr
 • en tag, en klottrares signatur un tag
 • en bio un ciné
 • en biograf un cinéma
 • praktiskt pratique
 • det är riktigt c'est vrai
 • Hur då, menar du? Comment ça, tu veux dire?
 • man hör on entend
 • höra entendre
 • ett barn un/une enfant
 • klinka tapoter
 • trafiken la circulation
 • dag och natt jour et nuit
 • välutrustad bien équipé
 • dela partager
 • som tur är heureusement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rue-linne-frivilliga-ord.9148316.html

Dela