RUB0 Persoonapronominit

Övningen är skapad 2019-09-12 av MarttaKoo. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • minä jag
 • sinä du
 • hän (m) han
 • hän (n) hon
 • me vi
 • te ni
 • he de
 • minua, minut, minulle mig
 • sinua, sinut, sinulle dig
 • häntä, hänet, hänelle (m) honom
 • häntä, hänet, hänelle (n) henne
 • meitä, meidät, meille oss
 • teitä. teidät, teille er
 • heitä, heidät, heille dem
 • minun min, mitt, mina
 • sinun din, ditt, dina
 • hänen (m) hans
 • hänen (n) hennes
 • meidän vår, vårt, våra
 • teidän er, ert, era
 • heidän deras

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rub0-persoonapronominit.9223563.html

Dela