Rörelseverb: passé composé med être

Övningen är skapad 2018-04-21 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • åka/gå aller
 • komma venir
 • gå in entrer
 • gå ut sortir
 • anlända arriver
 • ge sig iväg/avresa partir
 • återvända retourner
 • gå upp monter
 • gå ner descendre
 • falla tomber
 • åkte, åkt/gick, gått allé
 • kom, kommit venu
 • gick in, gått in entré
 • gick ut, gått ut sorti
 • anlände, anlänt arrivé
 • gav sig iväg, gett sig iväg parti
 • återvände, återvänt retourné
 • gick upp, gått upp monté
 • gick ner, gått ner descendu
 • föll, fallit tombé

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rorelseverb-passe-compose-med-etre.8209623.html

Dela