Rörelsebegrepp

Övningen är skapad 2021-08-28 av Linda050. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • flexion böjning i en led
  • extension sträckning i en led
  • abduktion extremiteten lyfts från kroppen
  • adduktion extremiteten förs från sidan in mot kroppen
  • inåtrotation en kroppsdel inåtroteras
  • utåtrotation en kroppsdel utåtroteras
  • supination avser utåtrotation ex. att gå på ytterisdan så inre foten vänds uppåt
  • pronation avser inåtrotation ex. att gå på innersidan så yttre foten vänds uppåt
  • elevation höjning av en kroppsdel ex. skulderbladet
  • depression sänkning av en kroppsdel ex. skulderbladet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rorelsebegrepp.10494301.html

Dela