Rörelse anatomi del 2, vårdadm

Övningen är skapad 2023-09-23 av FroctoseCornSyrup. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är utrymmet kring skelettändar fyllt med vätska i en led? Ledhåla
 • Vad heter det som är på skelettändarna i en led? Ledbrosk
 • Vad är en halvmånformiga broskskiva mellan ledytorna i vissa ledgångar? Menisk
 • Knäskål Patella
 • Vad heter de två korsande ledbanden i knäet? Korsband
 • Vad heter den starka bindvävs band som förenar muskler och skelett? Sena
 • Vad är den omgivande bindväven som kan vara kring vissa senor för att hjälpa med glid och alignment? Senskida
 • Vad heter strama band av trådig bindväv som håller samman skelettdelar i en led? Ligament
 • Vilket ord betyder: ihopsjunket brosk som kan ge skav och smärta? Artros
 • Vilket ord betyder: inflammation i led pga immunsystemets reaktion som ger värme, rodnad och svullnad av leden? Artrit
 • Vilket ord betyder: ryggskott? Akut lumbago
 • Vilket ord betyder: inflammation i flera leder som påverkar hela kroppen? Reumatoid artrit (RA, reumatism)
 • Vilket ord betyder: inflammation i muskelfästet på armbågens utsida? Lateral epicondylit
 • Vilket ord betyder: snedställd stortå (mot fotens mittlinje)? Hallux valgus
 • Vilket ord betyder: plötsligt smärtsam inflammation i en led pga kristaller av urinsyra i leden? Gikt
 • Vilket ord betyder: inflammation i led/muskelfästen som leder till stelhet? Bechterews sjukdom, ankyloserande spondylit
 • Vilket ord betyder: benhinneinflammation på skenbenet? Medialt tibiasyndrom
 • Vilket ord betyder: bl.a. senknuta vid led? Ganglion
 • Vilket ord betyder: lyftare/resare? Erector
 • Vilket ord betyder: utsträckare? Extensor
 • Vilket ord betyder: böjare? Flexor
 • Vilket ord betyder: höjare? Levator
 • Vilket ord betyder: bred eller sida? Latus
 • Vilket ord betyder: lång? Longus
 • Vilket ord betyder: kort? Brevis
 • Vilket ord betyder: stor? Magnus
 • Vilket ord betyder: större? Major
 • Vilket ord betyder: störst? Maximus
 • Vilket ord betyder: minst? Minimus
 • Vilket ord betyder: mindre? Minor
 • Vilket ord betyder: sned? Obliquus
 • Vilket ord betyder: rak? Rectus
 • Vilket ord betyder: hjärtmuskelinflammation? Myokardit
 • Vilket ord betyder: muskelinflammation? Myosit
 • Vilket ord betyder: muskelsvaghet? Myasteni
 • Vilket ord betyder: onormal muskelspänning med ofrivilliga rörelser? Dystoni
 • Vilket ord betyder: (ofullständing) förlamning? Pares
 • Vilket ord betyder: muskelsmärta? Myalgi
 • Vilket ord betyder: muskelförtvining? Muskelatrofi
 • Vilket ord betyder: seninflammation? Tendinit
 • Vilket ord betyder: muskelknuta/svulst? Myom
 • Vilket ord betyder: kroniskt smärttillstånd förenat med ömma punkter vis muskler samt trötthet? Fibromyalgi
 • Vilket ord betyder: försvagning i vägg samt att saker som borde vara innanför den slinker ut? Bråck
 • Vilket ord betyder: autoimmun neuromuskulär sjukdom men karaktäristisk uttalad muskeluttröttbarhet? Myasthenia gravis, MG
 • Vilket ord betyder: sentunnel som klämmer på nerver i handen? Karpaltunnel syndrom
 • Vilket ord betyder: ledvätska? Synovial
 • Vilket ord betyder: slemsäck, som skyddar vävnad på utsatta ställen genom att minska friktion? Bursa
 • Mest framträdande tuggmuskeln, u: okbensbågen, f: vid underkäksvinkeln M. masseter
 • Tinningmuskeln, u: tinninggropen och sida huvud, f: går under okbensbågen och fäster på underkäksbenets främre utskott M. temporalis
 • Skulderbladslyftaren u: på tvärutskotten av första till fjärde halskotorna f: den högsta kanten på skulderbladets mediala sida M. levator scapulae
 • Kappmuskeln, u: nackbenet, nackens ledband och taggutskotten på sjunde halskotan till tolfte bröstkotan, f: Skulderbladskammen, skulderhöjden (acromion) och mast laterala tredjedelen av nyckelbenet M. trapezius
 • Deltamuskeln, u: laterala tredjedelen av nyckelbenet, skulderhöjden (acromion) och skulderbladskammen, f: tuberositas deltoidea, skrovlighet få humerus diafys M. deltoideus
 • Stora bröstmuskeln, u:nyckelben, bröstben, andra till sjunde revbensbrosken och rektusskidan, f: anterior benås på proximala hälften av humerus M. pectoralis major
 • Tvåhövdade överarmsmuskeln, u: på och under skulderbladets korpnäbbsutskott f: skrovlighet medialt och ganska proximalt på radius M. biceps brachii
 • Raka bukmuskeln, u: femte till sjunde revbensbrosken och broskutskottet längst ner på bröstbenet, f: symfysen och benkant brevid symfysen M. rectus abdominis
 • Lårmuskeln, u:på tarmbenet över höftbensgropen, trochanter major, främre ytan på övre del av femurs diafys och två linjer på baksidan femurs diafys f: patella och sedan skrovlighet anteriort och ganska proximalt på tibia M. quadriceps femoris
 • Främre skenbensmuskeln, u: lateral yta på övre hälften av tibia f: inre kilformat ben och stortåns mellanfotsben, M. tibialis anterior
 • Tvåhövdad ytlig vadmuskel, u: proximalt om condylus medialis och lateralis femoris, f: akillessenan M. gastronemicus
 • Den breda djupa vadmuskeln, u: övre delen på tibia och fibula, f: akillessenan M. soleus
 • Stora sätesmuskeln, u: bak på tarmbenet, korsbenet och svansbenet, f: nedre lårets baksida och utsida M. gluteus maximus
 • Bredaryggmuskeln, u: taggutskotten på sjunde till tolfte bröstkotorna, ryggbindvävshinna, tarmbenskammen och tionde till tolfte revbenen, f: benås på övre tredjedelen av humerus M. latissimus dorsi
 • Trehövdade vadmuskeln, består av m. gastrocnemicus och m. soleus och bildar akillessenan M. triceps surae
 • Trehövdade överarmsmuskeln, u: på scapula under axelledens ledpanna och på posteriora humerus diafysen, f: olecranon och bakre ledkapselväggen på aembågsleden M. triceps brachii
 • Akillessenan, hälsenan, u: från triceps surae f: calcaneus, hälbenet Tendo calcaneus
 • Mellangärde, muskulös skiljevägg mellan bröst och bukhåla Diaphragma
 • Samlings namn för muskler som fäster vid galea aponeurotica, en huvliknande sena ovanpå huvudet M. epicranius
 • Nickmuskeln, f: processus mastoideus och går lite posteriort från det, u: tvåhövdad från bröstbenet och nyckelbenet M. sternocleidomastoideus
 • Ögats ringmuskel, runt ögonhålan M. orbicularis oculi
 • Platt hudmuskel, från mandibula till thorax Platysma
 • Inget svenskt namn, från okbenet/kindbenet till överläppen och mungipan M. zygomaticus
 • Främre sågmuskeln, boxarmuskeln, u: första till nionde revbenen, f: undre ytan på skulderbladsranden M. serratus anterior
 • Yttre sneda bukmuskeln, u: yttre ytor på femte till tolfte revbenen, f: tarmbenskammen, linea alba där höger och vänster bukmuskulatur möts, ljumskbandet (går ner från revbenen och täcker six-packen med bindvävshinna) M. obliquus externus abdominis
 • Skräddarmuskeln, u: främre ändan av tarbenskammen, f: medialt på patella fästet på tibia, går runt knäleden på medialsidan M. sartorius
 • Den långa vadbensmuskeln, u: fibulas condylus sen nedåt på des diafys, f: går bakom laterala malleolen, sen snett under fotsulan för att fästa på mediala kilformat ben och stortåns mellanfots ben M. fibularis longus, m. peroneus longus
 • Den korta vadmuskeln, u: distala delen av fibula, f: går bakom laterala malleolen och fäster på proximala benutsprånget på lilltåns mellanfotsben M. fibularis brevis, m. peroneus brevis
 • Del av hamstrings, u: sittbensknöl (känns i rumpan) f: under mediala tibia condylus M. semitendinosus
 • Del av hamstrings, u: sittbensknöl (känns i rumpan) f: på mediala tibia condylus M. semimembranosus
 • Vita linjen, sammanflätningslinje av höger och vänster bukmuskulatur Linea alba

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rorelse-anatomi-del-2-vardadm.11686582.html

Dela