Rörelse anatomi del 1, vårdadm

Övningen är skapad 2023-09-21 av FroctoseCornSyrup. Antal frågor: 131.
Välj frågor (131)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lår Femur
 • Fot Pes
 • Bäcken Pelvis
 • Hand Manus
 • Överarm Brachium
 • Huvud Caput
 • Hals Collum
 • Bröstkorg Thorax
 • Buk Abdomen
 • Underben Crus
 • Underarm Antebrachium
 • Hjässben Os parietale
 • Tinningben Os temporale
 • Pannben Os frontale
 • Näsben Os nasale
 • Kindben Os zygomaticum
 • Underkäksben Mandibula
 • Överkäksben Maxilla
 • Klavikel, nyckelben Clavicula
 • Skapula, skulderblad Scapula
 • Överarmsben Humerus
 • Armbågsben Ulna
 • Strålben Radius
 • Bröstben Sternum
 • Revben Costa
 • Korsben Os sacrum
 • Symfys, blygdfogen Symphysis pubica
 • Svansben Os coccygis
 • Lårbenshals Collum femoris
 • Höftben Os coxae
 • Knäskål Patella
 • Vadben Fibula
 • Skenben Tibia
 • Fotknölar Malleoler
 • Kropp Corpus
 • Linje Linea
 • Ledutskott Condylus
 • Benås, Benkam Crista
 • Upphöjning, men diffust Eminentia
 • Utbuktning på condylus Epicondylus
 • Knöl Tuber
 • Liten knöl Tuberculum
 • Knölighet Tuberositas
 • Knöl, spetsigare Protuberantia
 • Tagg Spina
 • Taggformighet Spinosus
 • Hålrum Cavum
 • Spricka Fissura
 • Hål Foramen
 • Hålighet Sinus
 • Grop Fossa
 • Fåra Suculus
 • Benhinna Periost
 • Kota Vertebra
 • Kotkropp Corpus vertebrae
 • Kotbåge Arcus vertebrae
 • Kothål Foramen vertebrale
 • Mellankotshål Foramen intervertebrale
 • Taggutskott Processus spinosus
 • Tvärutskott Processus transversus
 • Halskota Vertebra cervicales
 • Bröstkota Vertebra thoracicae
 • Ländkota Vertebra lumbales
 • Mellankotsskiva, disk Discus intervertebralis
 • Första halskotan Atlas
 • Andra halskotan Axis
 • Benskörhet Osteoperosis
 • Sned rygg Scoliosis
 • Ett skelett som belastas blir starkare.
 • Ett skelett som inte belastas blir skörare.
 • Nackben Os occipitale
 • Kilben Os sphenoidale
 • Tinningbenets vårtutskott Processus mastoideus
 • Ögonhåla Orbita
 • Fingrarnas ben, tårnas ben Phalanges
 • Mellanhandsben Ossa metacarpi
 • Revbensbrosk Cartilago costalis
 • Tarmben Os ilium
 • Sittben Os ishii
 • Blygdben Os pubis
 • Överarmsbenets huvud Caput humeri
 • Det större laterala lårbensutskottet Trochanter major
 • Lårbenshuvud Caput femoris
 • Hälben Calcaneus
 • Språngben Talus
 • Vad kallas ett patologiskt resttillstånd av sjukdom, skada, trauma eller behandling? Sequelae, svenska: sekvele
 • Vad heter det när en muskel sväller så att den eller närliggande blodkärl och nerver skadas? Kompartmentsyndrom
 • Vad heter det när ben växer samman? Synostos
 • Vad heter det när extremiteter inte har utvecklats som de ska under graviditeten? Dysmeli
 • Höger Dexter
 • Vänster Sinister
 • Vilket ord beskriver: belägen mot den övre delen av en struktur? Superiort
 • Vilket ord beskriver: belägen mot huvudet? Kranialt
 • Vilket ord beskriver: belägen mot den nedre delen av en struktur? Inferiort
 • Vilket ord beskriver: belägen bort från huvudet? Kaudalt
 • Vilket ord beskriver: belägen mot främre delen av en struktur? Anteriort
 • Vilket ord beskriver: belägen mot buken (framåt)? Ventralt
 • Vilket ord beskriver: belägen mot ryggen (bakåt)? Dorsalt
 • Vilket ord beskriver: belägen mot bakre delen av en struktur? Posteriort
 • Vilket ord beskriver: belägen mot näsan? Rostalt
 • Vilket ord beskriver: belägen mellan två strukturer? Intermediärt
 • Vilket ord beskriver: belägen på samma sidan kroppen? Ipsilateralt
 • Vilket ord beskriver: ytligt? Superficialt
 • Vilket ord beskriver: djupt? Profunt
 • Vilket ord beskriver: belägen mot extremitetens fästre? Proximalt
 • Vilket ord beskriver: belägen bort från extremitetens fäste? Distalt
 • Vilket ord beskriver: belägen åt strukturens mittlinje? Medialt
 • Vilket ord beskriver: belägen bort från strukturens mittlinje? Lateralt
 • Vilket ord beskriver: ytterväggen, mot utsidan, rör vid insidan av kroppen? Parietalt
 • Vilket ord beskriver: täcker organen i kroppshålorna, rör vid det som är inuti hålan? Visceralt
 • Vilket kroppsplan klyver kroppen mellan benen? Sagittalplan
 • Vilket kroppsplan klyver huvudet vid örat och ned mot halsen? Frontalplan
 • Vilket kroppsplan klyver från naveln bak i ryggen? Transversalplan
 • Vilket ord beskriver: rörelse från kroppens mittlinje? Abduktion
 • Vilket ord beskriver: rörelse till kroppens mittlinje? Adduktion
 • Vilket ord beskriver: böja? Flexion
 • Vilket ord beskriver: sträcka ut? Extention
 • Vilket ord beskriver: inåtrotation? Pronation
 • Vilket ord beskriver: utåtrotation? Supination
 • Vilket ord beskriver: när tummen rör vid de andra fingrarna på samma hand? Opposition
 • Vilket ord beskriver: att dra tillbaka i normal ställning? Reponera
 • Fraktur med sårskada i huden Öppen fraktur
 • Fraktur utan ytskada Sluten fraktur
 • Fraktur pga dragvåld Avulsionsfraktur
 • Fraktur pga litet men repeterat våld Stressfraktur
 • Fraktur med splitter, lösa benbitar Komminutfraktur
 • Fraktur pga stort våld mot ben Impaktfraktur
 • Fraktur med hoppressning av ben Kompressionsfraktur
 • Fraktur med böjning av ben Greenstickfraktur
 • Fraktur med ben i fel ställning Dislocerad fraktur
 • spricka fissur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rorelse-anatomi-del-1-vardadm.11668536.html

Dela