Revbenens anatomi


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Arcus costae
  • Caput costae
  • Cartilago costalis
  • Costae fluitantes
  • Costae spuriae
  • Costae verae
  • Costae
  • Sulcus costae

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/revbenens-anatomi.7892471.html

Dela