Respirationssystemet

Övningen är skapad 2021-11-05 av annelina_. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • syre tar sig in och koldioxid tar sig ut gasutbyte
 • näshåla cavitas nasi
 • svalg farynx
 • i näsan finns.. och... som värmer upp luften, temperering flimmerhår och ytliga blodkärl
 • utskott som rensar bort damm och andra partiklar som kommer in via näsan flimmerhår
 • i näsa och svalg finns en viss typ av ... som bildar slem vilket kapslar in bakterier, damm osv epitelceller
 • I svalget möts luften från näsan och munnen
 • slemhinnan i svalget är ... pga slitage tjockare
 • Mat, dryck och luft tar sig förbi svalget
 • svalget delar upp sig till ... och ... matstrupe och luftstrupe
 • struplocket epiglottis
 • struphuvudet larynx
 • inuti ... sitter våra stämband larynx
 • luftstrupe trakea
 • luftstrupen i sig är mjuk
 • runtom luftstrupen sitter ... som håller luftstrupen uppe broskringar
 • luftstrupen delar sig till höger och vänster lunga vilket bildar bronker
 • bronkerna förgrenar sig och blir mindre bronkioler
 • i änden på bronkioler sitter alveoler
 • lungblåsor alveoler
 • gasutbytet sker i de små alveolerna
 • alveoler ger ifrån sig .. och tar upp ... syre, koldioxid
 • lungsäck pleura
 • lungsäcken består av ... och ... epitelvävnad och glatt muskulatur
 • andas in, lungorna fylls och expanderar
 • andas ut, lungorna töms, minimerar
 • lunga pulm
 • glatt muskulatur, botten som lungorna står på diafragma
 • diafragma sänks, lungan blir större, revbenen höjs inandning
 • diafragma höjs, revbenen sänks, lungan minimerar utandning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/respirationssystemet.10698495.html

Dela