Respirationssystemet

Övningen är skapad 2020-11-20 av IdaI. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lungorna pulmones
 • näshålan cavum nasi
 • munhålan cavum oris
 • svalget pharynx
 • struphuvudet larynx
 • luftstrupen trachea
 • bihålorna sinus paranasalis
 • överkäkshålan sinus maxillaris
 • silbenshålan sinus ethmoidalis
 • pannbenshålan sinus frontalis
 • kilbenshålan sinus sphenoidalis
 • sköldbrosket cartilago thyroidea
 • ringbrosket cartilago cricoidea
 • epiglottis cartilago epiglottica
 • kannbrosket cartilagines arythenoideae
 • tungbenet os hyoideum
 • yttre lungsäcksbladet pleura parietale
 • lungsäcksspalten cavum pleura
 • inre lungsäcksbladet pleura viscerale
 • mellangärdet diafragma
 • yttre mellanrevbensmusklerna mm. intercostalis externii
 • inre mellanrevbensmusklerna mm. intercostalis internii
 • lungpulsådern truncus pulmonalis
 • lungartärer aa. pulmonalis sin/dx
 • lungvener vv. pulmonalis
 • huvudbronker huvudbronker
 • lobbronker lobbronker
 • bronkiol bronkiol
 • alveol alveol
 • lungblåsa lungblåsa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/respirationssystemet.10145804.html

Dela