Repetition 26

Övningen är skapad 2020-11-21 av ab02465. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Fahrgäste passagerare (INTE Passagiere)
 • Staatsbürgerschaft medborgarskap
 • Staatbürger Kane Citizen Kane
 • auf den ersten Blick at first sight
 • auffallen stand out
 • das Bekenntnis the confession
 • Kundenservice customer service
 • frühestens 11 at earliest 11
 • ich bin ordentlich jag är ordentlig
 • das Paket the package
 • Reichstag riksdag
 • Handwerker hantverkare
 • quantifizieren kvantifiera (INTE beziffern)
 • künden announce
 • angekündigt announced
 • kündigen cancel, terminate (INTE stornieren)
 • es wurde gekündigt it was terminated
 • nach diesem schönen Schuss haben sie das Spiel gewonnen after this beautiful shot they won the game
 • der Staub the dust
 • sich an etwas gewöhnen get used to something
 • Anlauf start-up (INTE Start-up)
 • die Witwe the widow
 • der Betrug the scam, the fraud
 • bemerkbar märkbar
 • selektiv selektiv
 • wöchentlich weekly
 • verbreiten spread
 • Geldstrafe böter
 • überwachen övervaka
 • Berechnungen und Kalkulationen beräkningar och kalkulationer
 • der Fehlschlag the failure (INTE Misserfolg)
 • es war erwartet det var förväntat
 • etabliert etablerad
 • es war suboptimal det var suboptimalt
 • bist du nervös? är du nervös?
 • ich habe hohe Ambitionen jag har höga ambitioner
 • regelrecht regelrätt
 • ich finne dich attraktiv I find you attractive
 • rechtfertigen rättfärdiga
 • Mitgliedschaft membership
 • Einschränkung, Beschränkung inskränkning
 • Vorstellung föreställning
 • es wurde von der Liste ausgeschlossen it was excluded from the list
 • es wurde von der Liste entfernt it was removed from the list
 • Trost tröst
 • der Fokus the focus
 • Formulierung formellerung
 • Möbel möbel
 • das Netzwerk nätverket (INTE Netz)
 • erfolglos unsuccessful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/repetition-26.10146622.html

Dela