Repaso cap 1-4 spa 8

Övningen är skapad 2016-10-05 av SkolAnns. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nunca aldrig
 • excursión utflykt
 • picante stark
 • se levanta hon/ han går upp
 • lejos långt bort
 • Tienes prisa Har du bråttom?
 • sobre todo framför allt
 • pájaros fåglar
 • durante under
 • quizás kanske
 • alto-a hög
 • varios flera olika
 • juntos tillsammans
 • Alemania Tyskland
 • nos vemos ses vi
 • dice que han/hon säger att
 • ¿Por qué? varför
 • voy a estar jag kommer att vara
 • ¿Cuánto tiempo? Hur länge
 • primero...luego först...sedan
 • tenéis qué ni måste
 • conoces känner du
 • salida utgång
 • de pelo corto med kort hår
 • gente folk
 • desiertos öknar
 • dirección adress
 • comprendes förstår du
 • semana vecka
 • azúcar socker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/repaso-cap-1-4-spa-8.6649899.html

Dela