Reglerteknik

Övningen är skapad 2019-01-07 av Pontusnord. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • För argument gäller samma räkneregler som för logaritmer
 • Statisk förstärkning= (G överföringsfunktion) G(0)
 • För att använda slutvärdesteoremet måste man kolla att systemet är stabilt
 • Ändras |G(iw)| lutning vid nollställe med grad n, pol med grad n n, -n
 • Ändras arg(G(iw)) vid nollställe av ordning n, pol av ordning n(i °) n90°, -n90°
 • Om G(S)=f(s)/g(s) ges det karakteristiska polynomet P(s)= g(s)
 • Systemet blir instabilt/självsvängit då arg(G(iw))≤ (rad)
 • Reglerfel E(s)= R(s)-Y(s)
 • Känslighetsfunktion för ett slutet system med regulator S(s)= 1/(1+GrGp)
 • Antag känslighetsfunktionen S(s) frekvenser då |S(iw)|<1 och frekvenser då |S(iw)|>1 undertrycks, förstärks
 • Med ett servoproblem menas (l=laststöring) l=0
 • Med ett regulatorproblem menas R=0
 • L matrisen av ordning x, L= [l₁...lₓ]
 • Styrbart om styrbarhetsmatrisen Ws, det(Ws)=0, det(Ws)≠0 det(Ws)≠0
 • K matrisen i kalmanfilltrering till ordning x, K= [k₁; ...; kₓ]
 • Designregel: Observerar poler ska placeras ca dubbla avståndet av systemets poler
 • Om man får fram flera Wc tas den (största/minsta) Wc som är positiv minsta
 • I fasavadcerande läng: Δ𝜑m= (Gⁿ ny G, G är gammal G) arg(Gⁿ(iwc))-arg(G(iwc))
 • Överföringsfunktion för PID regulator i laplace domän, G(s)= K(1+(1/Tis)+Tds)
 • Z-N frekvensmetod: Uttryck för K0, arg(G(iw0))=-π |G(iW0)|=1/K0
 • Z-N frekvensmetod: Uttryck för T0, arg(G(iw0))=-π T0=2π/W0
 • För att göra ett system med pol S kan man göra det x gånger snabbare genom att placera de ny polerna |Sny|= x|S|
 • Karakteristisk ekvation för Gp(s)=Q(s)/P(s) ges av Q(s)+P(s)
 • För att uppfylla nyquist kriteriet får det ej finnas en dubbel pol i en punkt på den komplexa axeln
 • I Nyquist kurvan, om G(0)=oo har överföringsfunktion minst en XX, laplace form för ordning n integrator, 1/sⁿ
 • Z-N frekvensmetod: K0 är samma sak som XX vid W0 Am
 • Fasmarginal 𝜑m är alltid i enheten radianer
 • De styrbara tillstånden ges av 1:a kolonvektorn i Ws matrisen
 • Poldiagram av andra ordningen, 𝜑 = vinkeln från negativa reela axeln, cos(𝜑)= w
 • Postivt med en fasretarderande kompensering/länk (M S F, M F) minskar stationära fel, minskar fasen
 • I fasretarderande länk minskar det stationära felet med en fatkor (Samma som i formelbladet, sätt denna variabel till önskad reduktion) M
 • Ökar en fasavadcerande länk (S, R) snabbhet, robusthet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reglerteknik.8118088.html

Dela