reflexiva pronomen

Övningen är skapad 2018-02-07 av 0205alex. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Du tvättar dig Du wäschst dich
 • Han duschar sig Er duscht sich
 • Vi träffas wir treffen uns
 • Jag skyndar mig ich beeile mich
 • Hon klär på sig sie zieht sich an
 • jag ser fram emot/jag glädjer mig av Ich freue mich auf
 • Jag försover mig Ich verschlafe mich
 • Jag tvättar händerna Ich wasche mir die hände
 • Du borstar tänderna Du bürstest dir die zähne
 • han lär sig Er lernt
 • hur kommer det sig wie kommt es
 • i ett år ein jahr lang
 • i tre år drei jahre lang
 • i en hel månad für einen ganzen Monat
 • i en halv vecka für eine halbe woche

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reflexiva-pronomen.8025332.html

Dela