READING Changes Our Minds

Övningen är skapad 2019-09-12 av utbnoeolt. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Inte kunna Unable
 • Förbjuda, censurera Censor
 • Demokrati Democracy
 • Lera Clay
 • (Djur) hur Hide
 • Kejsardome Empire
 • Rista in Inscribe
 • Bokrulle Scroll
 • Uppstod Arose
 • Samhälle Society
 • Sprida, spridning Spread
 • Rista in, hugga in Carve
 • Syfta på Refer to
 • Hålkort Punch-card
 • Diskett Floppy disk
 • Cd Compact disk
 • Tillgänglig Accessible
 • Allmänheten General public
 • Hjärteblod Lifeblood
 • Ideell Non-profit
 • Tillgängliga att få Available
 • Gratis For free
 • Intensivt Intensely
 • Uppgift Task
 • Vidga, utveckla Expan
 • Tryckpress Printing press
 • Munk Monk
 • Klaga Complain
 • Drunkna Drown
 • Broschyr Pamphlet
 • Reklamblad Flyer
 • Ökande Increased
 • Framsteg Advances

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reading-changes-our-minds.9227005.html

Dela