Reading 6 The history of tattoos

Övningen är skapad 2018-05-08 av zusanne. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • helt igenom, rakt igenom throughout
 • önskan, lust att a desire to
 • olika various
 • tillfälligt temporary
 • bestående, varaktig permanent
 • syfte, mening purpose
 • outvecklad, uråldrig primitive
 • en stam a tribe
 • under during
 • hålla räkning på to keep count of
 • deportera to deport
 • behandling treatment
 • boskap cattle
 • att märka to brand
 • synlig visible
 • frivilligt voluntarily
 • korstågen the crusades
 • till exempel for instance
 • riddare knights
 • vana, sedvänja, praxis a custom
 • en hedning a heathen
 • utforskade were exploring
 • en kontinent a continent
 • en vilde a savage
 • att visa upp to show off
 • att undersöka to examine
 • vetenskapsmän/vetenskapskvinna scientists
 • speciellt especially
 • modern fashionable
 • mest vanliga most common
 • bland among
 • seglare sailors
 • soldater soldiers
 • att påminna to remind
 • en konstform an artform
 • har ansetts vara have been considered
 • mästarna the masters
 • speciellt particularly
 • slösande, överdriven extravagant
 • skicklighet skill
 • att innehåll to contain
 • var bannlysta were banned
 • att tillåta to allow
 • nuförtiden nowadays
 • stads, tätort urban
 • grad rank
 • såväl som as well as
 • att begå ett brott to commit a crime
 • dock however
 • visserligen certainly
 • att ta bort to remove

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reading-6-the-history-of-tattoos.8240200.html

Dela