Reaching Your Goals

Övningen är skapad 2016-08-24 av linahl. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reach a goal uppnå ett mål
 • that takes det krävs
 • imagine föreställa sig
 • level nivå
 • further längre
 • advice råd
 • get stuck köra fast
 • in my case i mitt fall
 • pass klara
 • with flying colours med bravur
 • challenge oneself utmana sig själv
 • on a regular basis regelbundet
 • progress framsteg
 • make up one's mind bestämma sig
 • lift weights styrketräna
 • mind over matter att göra något på ren vilja
 • actually faktiskt
 • probably förmodligen
 • succeed in lyckas med
 • clue ledtråd
 • inspire inspirera
 • childish barnslig
 • tackle ta itu med
 • motivate motivera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reaching-your-goals.6278803.html

Dela