Reaching Your Goals, FoE8

Övningen är skapad 2018-08-24 av mikmob. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uppnå ett mål reach a goal
 • vanligtvis usually
 • det krävs that takes
 • föreställa sig imagine
 • nivå level
 • ett steg one step
 • längre further
 • råd advice
 • köra fast, fastn get stuck
 • i mitt fall in my case
 • klara pass
 • med glans, med bravur with flying colours
 • utmana sig själv challenge oneself
 • regelbundet on a regular basis
 • framsteg progress
 • bestämma sig make up one's mind
 • styrketräna lift weights
 • att göra något på ren vilja mind over matter
 • faktiskt actually
 • träna, öva practice
 • förmodligen probably
 • lyckas med succeed in
 • ledtråd clue
 • inspirera inspire
 • barnslig childish
 • Nalle Puh Winnie-the-Puh
 • ta itu med tackle
 • motivera motivate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reaching-your-goals-foe8.8299690.html

Dela