Question Tags (eller hur?)

Övningen är skapad 2019-06-12 av Acenett. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • He is your teacher, isn't he?
  • He isn't your teacher, is he?
  • They are from London aren't they?
  • They aren't from London, are they?
  • Linda can speak Engish can't she?
  • Linda can't speak English can she?
  • Amy has got a clever dog hasn't she?
  • The dog hasn't got a name has it?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/question-tags-eller-hur.9099374.html

Dela