Querer, Estar, Tener que, Ir a

Övningen är skapad 2018-05-16 av SkolAnns. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • quiero jag vill
 • quieres du vill
 • quiere han, hon vill
 • voy a jag ska
 • vas a du ska
 • va a han, hon ska
 • tengo que jag måste
 • tienes que du måste
 • tiene que han, hon måste
 • estoy jag är
 • estás du är
 • está han, hon är
 • queremos vi vill
 • tenemos que vi måste
 • vamos a vi ska
 • estamos vi är
 • van a de ska
 • tienen que de måste
 • quieren de vill
 • están de är
 • vais a ni ska
 • queréis ni vill
 • tenéis que ni måste
 • estáis ni är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/querer-estar-tener-que-ir-a.8250966.html

Dela