Queer

Övningen är skapad 2021-04-22 av Muffegusta. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lead, led, led leda, ledde, lett
 • learn, learnt, learnt lära sig, lärde, lärt
 • leave, left, left lämna, lämnade, lämnat
 • lend, lent, lent låna ut, lånade, lånat
 • let, let, let tillåta, tillät, tillåtit
 • lie, lay, lain ligga, låg, legat
 • light, lit, lit tända, tände, tänt
 • lose, lost, lost förlora, förlorade, förorat
 • make, made, made tillverka, tillverkade, tillverkat
 • mean, meant, meant mena, menade, menat
 • meet, met, met möta, mötte, mött
 • pay, paid, paid betala, betalade, betalat
 • put, put, put sätta, satte, satt
 • read, read, read läsa, läste, läst
 • ride, rode, ridden rida, red, ridit
 • ring, rang, rung ringa, ringde, ringt
 • rise, rose, risen stiga upp, steg, stigit
 • run, ran, run springa, sprang, sprungit
 • say, said, said säga, sade, sagt
 • see, saw, seen se, såg, sett
 • sell, sold, sold sälja, sålde, sålt
 • send, sent, sent skica, skickade, skickat
 • shake, shook, shaken skaka, skakade, skakat
 • shoot, shot, shot skjuta, skjöt, skutit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/queer.10382519.html

Dela